Dalarnas Luftvårdsförbund

Rapporter »

Inledande kartläggning och objektiv skattning – samverkansområdet Dalarna år 2017


Sammanställning halter PM 10 och PM 2,5 Mora 2017


Sammanställning halter PM 10/2,5 och NO2 Falun 2016


Kontrollprogram Dalarnas Luftvårdsförbund 2016

Ladda ner


Partikelmätning Borlänge 2015.pdf


Miljökvalitetsnormer och luftkvaliteten i Dalarna 2011. Ladda ner


En förstudie av SIMAIR i Dalarna. Ladda ner (pdf)


Luftkvalitet i Dalarnas större tätorter 2001-2006. Ladda ner


Utvärdering av Falu bilpools anslutning till Bilcoops faktureringssystem. Ladda ner


Slutrapport "Dalarnas Luftvårdsförbunds skolprojekt", 2001


Studie "De anställdas färdsätt till några större arbetsplatser i Dalarna", 2001


Utsläpp till luft från källor i Dalarna, 1999


"Människor och miljöansvar", Dalarnas Forskningsråd, 1998


"Ett år med miljöfamiljerna", NaturResursCentrum, 1998


Utsläpp till luft från källor i Dalarna, 1995


En "Genomsnittsfamiljs" påverkan på miljön, 1994


Utsläpp till luft från källor i Dalarna, 1993


Regional luftmiljöanalys för 1991, SMHI, 1993

Dalarnas Luftvårdsförbund stödjer projekt som leder in på vägen mot en hållbar utveckling. I förbundets skolprojekt har 23 dalaskolor deltagit mellan åren 1995 och 1999.

Dalarnas Luftvårdsförbund

Dalarnas Luftvårdsförbund