Dalarnas Luftvårdsförbund

Rapporter »

Inledande kartläggning och objektiv skattning – samverkansområdet Dalarna år 2017


Sammanställning halter PM 10 och PM 2,5 Mora 2017


Sammanställning halter PM 10/2,5 och NO2 Falun 2016


Kontrollprogram Dalarnas Luftvårdsförbund 2016

Ladda ner


Partikelmätning Borlänge 2015.pdf


Miljökvalitetsnormer och luftkvaliteten i Dalarna 2011. Ladda ner


En förstudie av SIMAIR i Dalarna. Ladda ner (pdf)


Luftkvalitet i Dalarnas större tätorter 2001-2006. Ladda ner


Utvärdering av Falu bilpools anslutning till Bilcoops faktureringssystem. Ladda ner


Slutrapport "Dalarnas Luftvårdsförbunds skolprojekt", 2001


Studie "De anställdas färdsätt till några större arbetsplatser i Dalarna", 2001


Utsläpp till luft från källor i Dalarna, 1999


"Människor och miljöansvar", Dalarnas Forskningsråd, 1998


"Ett år med miljöfamiljerna", NaturResursCentrum, 1998


Utsläpp till luft från källor i Dalarna, 1995


En "Genomsnittsfamiljs" påverkan på miljön, 1994


Utsläpp till luft från källor i Dalarna, 1993


Regional luftmiljöanalys för 1991, SMHI, 1993


Rapporter och undersökningar som stöttats eller utgetts av Dalarnas Luftvårdsförbund


Rapport luftkvalitet samverkansområdet 2018

Dalarnas Luftvårdsförbund stödjer projekt som leder in på vägen mot en hållbar utveckling. I förbundets skolprojekt har 23 dalaskolor deltagit mellan åren 1995 och 1999.

Dalarnas Luftvårdsförbund

 ...enbart avgaserna från biltrafiken i Sverige varje år orsaker skador för minst 12 miljarder kronor?

Källa: Göteborg kommuns miljöenhet

...vägtrafiken står för mer än en tredjedel av Sveriges oljeförbrukning?

Källa: Naturvårdsverket

Visste du att... »

Dalarnas Luftvårdsförbund