Dalarnas Luftvårdsförbund

Kontakta oss»

Information, administration och ekonomi:

Cristina Ericson  

Tel 070-341 30 52

E-post: info@dalaluft.se

Ordförande:

Gunilla Berglund

E-post: gunilla.berglund@centerpartiet.se

Bli medlem!

Företag, kommuner och organisationer i Dalarna är välkomna som medlemmar. För att bli medlem, kontakta Cristina Ericson.

Dalarnas Luftvårdsförbund

Visste du att... »

... minst 30 minuters daglig vardagsmotion är som rena medicinen! Du känner dig piggare och gladare, mår bättre och orkar mer. Andra positiva effekter är:

Sänkt arteriellt blodtryck.

Minskad risk för åldersdiabetes.

Halverad risk för hjärt- kärlsjukdom.

Minskat totalkolesterol.

Höjning av det goda kolesterolet.

Minskad övervikt.

Förbättrad kondition.

Ökad muskelstyrka.

Skydd mot belastningsskador.

Motverkar ryggbesvär.

Motverkar skeletturkalkning.

Lindrar olika former av värk.

Förbättrar balanssinnet.

Minskad risk för vissa cancerformer.

Lindrar lättare depression.

Minskad ångest.

Ökat allmänt välbefinnande.

Källa: "FYSS", Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, Statens Folkhälsoinstitut, 2003

Dalarnas Luftvårdsförbund