Dalarnas Luftvårdsförbund

Välkommen »

Dalarnas Luftvårdsförbund är en förening där företag, kommuner och andra som påverkar luften är medlemmar.

Förbundets uppgifter:

Bevaka luftmiljön i länet. 


Samordna kommunernas mätningar av luftkvalitet.


Informera om luftkvalitet och andra aktuella miljöfrågor.


Förbundets verksamhet:

Göra redovisningen av utsläpp till luft i Dalarna till ett verktyg i miljömålsarbetet.


Ta fram underlag och rapporter om påverkan på luften i Dalarna.

Läs mer

Arrangera seminarier och studiebesök

Regelbundet ge ut ett medlemsblad som informerar om förbundets arbete och aktuella miljöfrågor.

Läs mer 


Vi arbetar för bättre luftkvalitet i Dalarna

Medlemmar 2020Dalarnas Luftvårdsförbund

Aktuellt »


Regional uppföljning av miljökvalitetsmålet Frisk luft

Läs mera här


Ny kontrollstrategi för Dalarna

Gå till rapporter


Årsstämma 18 mars 2021 


Information från Opsis AB om pågående luftmätningar i Dalarna.

Opsis AB presentation


Rapport från Dalakommunernas kartläggning av luftkvalitet 

Gå till rapporter


Mätningar luftkvalitet 2020 

i Hedemora mäts partiklar PM10 och PM 2,5. Följ mätningarna genom att klicka på länken: 

http://hedemoraluft.se/


Seminarium mars 2019

Trafikverket presenterar VTI:s senaste forskning om vägdamm och luftkvalitet.

 

Seminarium om vedeldning 2018

Vedeldning presentation 1

Vedeldning presentation 2


Lagar och förordningar som berör luftkvaliet:


Naturvårdsverkets föreskrifter om

kontroll av luftkvalitet NFS 2019:9Luftguiden 2019:1

Naturvårdsverkets handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft.

Mätprogram 2015-2020. Läs mer: Ladda ner (Word)


Luftens år i EU

Miljösignaler 2013 -

Varje andetag vi tar. Ladda ner (pdf-fil 13 MB)

Miljökvalitetsnormer och luftkvaliteten i Dalarna 2011.

Ladda ner

Presentation av Dalarnas Luftvårdsförbund.

Ladda ner (ppt-fil, 6 MB)

Luften i Sverige.

Rapport från Naturvårdsverket.

Ladda ner rapporten (pdf)

Dalarnas Luftvårdsförbund