Dalarnas Luftvårdsförbund

Välkommen »

Dalarnas Luftvårdsförbund är en förening där företag, kommuner och andra som påverkar luften är medlemmar.

Förbundets uppgifter:

Bevaka luftmiljön i länet. 


Samordna kommunernas mätningar av luftkvalitet.


Informera om luftkvalitet och andra aktuella miljöfrågor.


Förbundets verksamhet:

Göra redovisningen av utsläpp till luft i Dalarna till ett verktyg i miljömålsarbetet.


Ta fram underlag och rapporter om påverkan på luften i Dalarna.

Läs mer

Arrangera seminarier och studiebesök

Vi arbetar för bättre luftkvalitet i Dalarna

Medlemmar 2020Regelbundet ge ut ett medlemsblad som informerar om förbundets arbete och aktuella miljöfrågor.

Läs mer 


Dalarnas Luftvårdsförbund

Aktuellt »


Ny kontrollstrategi för Dalarna

Gå till rapporter


Vid årsstämman 2020 valdes Gunilla Berglund från Avesta till ny ordförande.


Efter stämman informerade Ulf Gustavsson från Opsis AB om pågående luftmätningar som företaget gör i Dalarna.


Presentationen finns här:

Opsis AB presentation 19 mars 2020


Rapport från Dalakommunernas kartläggning av luftkvalitet 

Gå till rapporter


Mätningar luftkvalitet 2020 

i Hedemora mäts partiklar PM10 och PM 2,5. Följ mätningarna genom att klicka på länken:


http://hedemoraluft.se/


Seminarium mars 2019

Trafikverket presenterar VTI:s senaste forskning om vägdamm och luftkvalitet.

 

Seminarium om vedeldning 2018

Vedeldning presentation 1

Vedeldning presentation 2


Lagar och förordningar som berör luftkvaliet:


Naturvårdsverkets föreskrifter om

kontroll av luftkvalitet NFS 2019:9Luftguiden 2019:1

Naturvårdsverkets handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft.

Mätprogram 2015-2020. Läs mer: Ladda ner (Word)


Luftens år i EU

Miljösignaler 2013 -

Varje andetag vi tar. Ladda ner (pdf-fil 13 MB)

Miljökvalitetsnormer och luftkvaliteten i Dalarna 2011.

Ladda ner

Presentation av Dalarnas Luftvårdsförbund.

Ladda ner (ppt-fil, 6 MB)

Luften i Sverige.

Rapport från Naturvårdsverket.

Ladda ner rapporten (pdf)

Dalarnas Luftvårdsförbund