Dalarnas Luftvårdsförbund

Visste du att... »

 ...enbart avgaserna från biltrafiken i Sverige varje år orsaker skador för minst 12 miljarder kronor?

Källa: Göteborg kommuns miljöenhet

...vägtrafiken står för mer än en tredjedel av Sveriges oljeförbrukning?

Källa: Naturvårdsverket

Rapporter och undersökningar som stöttats eller utgetts av Dalarnas Luftvårdsförbund

Rapport luftkvalitet samverkansområdet 2018

Dalarnas Luftvårdsförbund stödjer projekt som leder in på vägen mot en hållbar utveckling. I förbundets skolprojekt har 23 dalaskolor deltagit mellan åren 1995 och 1999.

Rapporter »

Dalarnas Luftvårdsförbund

Dalarnas Luftvårdsförbund