Dalarnas Luftvårdsförbund

Visste du att... »

...svenska bilister tillsammans kan spara 30 miljarder liter bränsle och minska utsläppen av koldioxid med 72 000 ton, bara genom att ha rätt lufttryck i däcken?

Källa: Naturvårdsverket

...tätorternas luftföroreningar orsakar mellan 300 och 1 000 cancerfall per år i Sverige?

Källa: Naturvårdsverket

... det är fler människor som dör i sjukdomar orsakade av luftföroreningar än i trafikolyckor. Och det blir värre. Trafikverkets prognoser visar att utsläppen från biltrafiken kommer att öka; särskilt snabbt ökar kortare fritidsresor.

Källa: Trafikverket

Medlemsblad »

(i pdf-format.)

Dalarnas Luftvårdsförbund

Dalarnas Luftvårdsförbund