Dalarnas Luftvårdsförbund

Visste du att... »

...om alla som har kortare avstånd än fem kilometer till arbetet slutar använda bilen kommer utsläppen av koldioxid att minska med 25 procent?

Källa: "De anställdas färdsätt till några större arbetsplatser" Dalarnas Luftvårdsförbund
 

Lagar och förordningar som berör luftkvalitét »

Länkar till:

Luftrelaterade länkar »

Dalarnas Luftvårdsförbund

Dalarnas Luftvårdsförbund