Dalarnas Luftvårdsförbund

Aktuellt »

 

Kontrollstrategi

Gå till rapporter

 

2018 fredag 23 mars kl 10

Årsmöte på Länsstyrelsen

Seminarium om vedeldning

 

Aktuella mätningar 2017

i Mora mäts halten av partiklar PM10 och PM 2,5

 

http://www.mora.se/Miljo--trafik/Nyheter-Miljo--trafik/Luftmatning/

 

Partikelmätning Borlänge 2015

http://slb.nu/borlange/

Nya föreskrifter om

kontroll av luftkvalitet

Den 1 januari 2017 träder Naturvårdsverkets reviderade föreskrifter (2016:9) om kontroll av luftkvalitet i kraft. I samband med detta upphör de befintliga föreskrifterna (2013:11) att gälla.

 

Nytt mätprogram 2015-2020. Läs mer: Ladda ner (Word)

Luftens år i EU. Ny bok: Miljösignaler 2013 - Varje andetag vi tar. Ladda ner (pdf-fil 13 MB)

Presentation av Dalarnas Luftvårdsförbund.

Ladda ner (ppt-fil, 6 MB)

Miljökvalitetsnormer och luftkvaliteten i Dalarna 2011.

Ladda ner

Luften i Sverige.

Ny rapport från Naturvårdsverket.

Ladda ner rapporten (pdf)

 

Lagar och förordningar som berör luftkvalitet.

Ladda ner (Word)

Läs mer. Länkar

Välkommen »

Dalarnas Luftvårdsförbund är en förening där företag, kommuner och andra som påverkar luften är medlemmar.

Förbundets uppgifter:

Bevaka luftmiljön i länet. 

 

Samordna kommunernas mätningar av luftkvalitet.

 

Informera om luftkvalitet och andra aktuella miljöfrågor.

 

Förbundets verksamhet:

Göra redovisningen av utsläpp till luft i Dalarna till ett verktyg i miljömålsarbetet.

Läs mer  

Ta fram underlag och rapporter om påverkan på luften i Dalarna.

Läs mer

Arrangera seminarier och studiebesök

Regelbundet ge ut ett medlemsblad som informerar om förbundets arbete och aktuella miljöfrågor.

Läs mer 

 

Vi arbetar för bättre luftkvalitet i Dalarna

Medlemmar 2017

 

Dalarnas Luftvårdsförbund

Dalarnas Luftvårdsförbund